Početak Mapa sajta
  Aktuelno / Terminologija

 

 

TERMINOLOGIJA

    U ovom delu prezentacije bavićemo se osnovnim pojmovima o drogama, kao i žargonskim (uličnim – eng. “Street terms”) nazivima pojmova u vezi narkomanije i pojedinih vrsta droga, odnosno narkomanskim slengom.

    Reč “droga” potiče od francuske reči “drogue” što znači lekarija, nepreradjen lek, farbarska roba, tj. u širem značenju “sirovi ili napola preparirani proizvodi, životinjskog ili mineralnog porekla, koji služe za lekove, kozmetičke ili tehničke potrebe”. Očigledno je da ovako definisana droga ima veoma malo veze sa onim što se u svakodnevnom životu podrazumeva. Medjutim, kada imenici droga, dodamo pridev “opojna”, dobijamo pojam “opojna droga” koji ima sasvim drugo značenje. Zakon o proizvodnji i prometu opojnih droga pod tim podrazumeva supstancu prirodnog ili sintetičkog porekla čijom se upotrebom mogu stvoriti stanja zavisnosti koja mogu da izazovu oštećenja zdravlja ili da na neki drugi način ugroze ljudski integritet u fizičkom, psihičkom ili socijalnom smislu.

    Vremenom ovaj pojam se sve više ograničavao u govornom i u naučnom jeziku, pa se pod njim podrazumevaju ne samo opojne droge, već i neke druge supstance sintetičkog porekla koje deluju na centralni nervni sistem. Danas je ova reč uobičajena u mnogim svetskim jezicima, pa i u našem, čak je od nje izveden i glagol “drogirati se”.

ŽARGONSKI (ULIČNI) NAZIVI POJMOVA U VEZI NARKOMANIJE I VRSTA DROGA

    Narkomanski sleng igra značajnu ulogu i u procesu identifikacije sa narkomanskom subkulturom i kao neka vrsta propusnice, ili znak za raspoznavanje u grupi narkomana. Budući narkoman, istovremeno sa započinjanjem uzimanja droge, prihvata i narkomanski sleng, a narkomanski sleng postaje njegov čuvar. Narkomanski sleng je pogodan za razgovor pred nepoželjnim osobama, i obezbedjuje konspirativnost u svim vrstama komunikacija, naročito u telefonskim razgovorima.

    Pravila slenga se primenjuju i u narkomanskom slengu. Neka od primenjenih pravila su: tajnovitost (na primer: belo je kokain), dvostruka igra (imaš li vespu – vespa je vesparasketa/sredstvo za uspavljivanje), asocijativnost (), pežorativnost (poštar je kengur), nadrealistički spojevi (“šlogirani kaktus” ili “kisela glava”), besmislenost (“silovanje iz nehata”), zvučnost (“džidžibudžiti”), slikovitost (“crnjak” – jak opijum), kontast (“strašan” ili “krvav” je divan).

    Poznavanje slenga može pomoći i deci i roditeljima, kao i drugim zainteresovanim osobama u cilju otkrivanja i identifikacije narkomana ili preprodavca droge, kao i prilikom ostvarivanja uvida u ponašanje dece ili ljudi.

ŽARGONSKI (ULIČNI) NAZIVI VRSTA DROGA:

 1. Marihuana – Haš, trava, vutra, meri džejn, meriš, gras, doza, biljka, ganja, korov;

 2. Amfetamin – Spid, amfi, srca, crna lepotica, podizači, energetske pilule, zvezda;

 3. Metamfetamin – Met, krank, kristal, vatra, kripto, beli krst, led, odnosno ajs;

 4. Ekstazi – MDMA, XTC, X, Adam, Eva, ljubavna droga, kolač, pilulica;

 5. Kokain – Koka, sneg, koks, medeni nos, dama, belo, snežna ptica, pahuljica;

 6. Krek kokain – Stena, kamen, bejzbol, duboko, Bi Džis (od eng. BJs);

 7. Heroin – Konjina, žuto, paja, otpadak, so, cmok, dlakavi, šećer, ha, radost;

 8. Morfijum – Makica, ujka, hokus, sanjalica, tab, gospodjica Ema;

 9. Hašiš – Haki, staf, šit, džoint (duvan i hašiš), tiš; čistak (hašiš za pušenje u luli);

 10. LSD – Kiselina, mini kuglica, šećerna kocka, trip, bure, žaba, mesec;

ŽARGONSKI (ULIČNI) NAZIVI IZ NARKOMANSKOG SLENGA:

 1. Dobra roba – naziv za čistu drogu;

 2. Duvati – pušiti marihuanu i hašiš, ili udisati pare lepka;

 3. Fiks – droga koja se unosi u organizam putem injekcije (najčešće opijum/heroin);

 4. Fiksati se – uzimati drogu injekcionim putem;

 5. Snifovati – uzimati drogu putem ušmrkavnja (kokain, heroin);

 6. Izdilati gudru – prodati drogu;

 7. Lutka – pola grama heroina;

 8. Mić – jedan gram heroina;

 9. Diler – prodavac droge;

 10. Dauns – umirujuća sredstva, za “spuštanje”;

 11. Panj – paketić droge;

 12. Paip – lula;

 13. Na igli – uzimati drogu injekcionim putem;

 14. Fleš – kratkotrajno stanje fascinacije izazvano drogom;

 15. Hai – stanje povišenog raspoloženja;

 16. Prefurati – prevelika doza nekog leka ili droge;

 17. Overiti se – predozirati se, uzeti preveliku količinu droge;

 18. Zikra (u zikri) – biti u krizi;

 19. Trip – imaginarno putovanje pod dejstvom halucinogenih supstanci;

 20. Džanki – težak zavisnik;

 21. Dupljak – čovek sa dva lica: kriminalac i narkoman;

 22. Drukara (druker, pevač) – čovek ili narkoman koji potkazuje policiji;

 23. Mardelj – zatvor;

 24. Navlaka – postati zavistan, stvaranje zavisnosti;

 25. Usetka, banka – 10 grama droge;

 26. Petarda – 5 grama droge;

    Postoji mnogo više naziva pojmova iz narkomanskog slenga koje nismo objavili zbog limita prostora internet prezentacije. Pored navedenih, postoje i drugi nazivi za odredjene vrste droga ili pojmove, koji se koriste u lokalnom žargonu u zavisnosti od područja ili jezika kojim se uživalac služi.

    Ukoliko želite dodatne informacije i podatke, ili ukoliko želite da nam pomognete u proširenju podataka na ovoj stranici u cilju boljeg javnog informisanja, molimo vas da nas kontaktirate preko e-mail adrese: info@stopdrogama.org.

    Napomena:

Podaci o terminologiji i narkomanskom slengu preuzeti su iz knjiga “Kriminalistika taktika II” autora Prof. Dr Krivokapić Vladimira i Prof. Dr Ostoje Krstića, “Kriminalistika tehnika” autora Prof. Dr Radojice Maksimovića i “Droga i ljudsko ponašanje”, autora Prof. Dr Stevana P. Petrovića.

 
  Početak |  Mapa sajta |  Linkovi | Kontakt
Copyright © 2003 Društvo za borbu protiv narkomanije, Sva prava zadržava