Početak Mapa sajta
  COMMISSION ON NARCOTIC DRUGS NGO FORUM 2007

 

 

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME
VIENNA INTERNATIONAL CENTRE
COMMISSION ON NARCOTIC DRUGS
NGO FORUM 2007

  Društvo za borbu protiv narkomanije bilo je jedina nevladina organizacija sa područja Balkana na NVO Forumu 2007 koji je održan u sklopu UN Commission on Narcotic Drugs u Beču. NVO Forum 2007 otvorio je gospodin Antonio Maria Costa, Izvršni direktor UN Office on Drugs and Crime. Odmah nakon otvaranja NVO Foruma 2007, govorio je predsednik Društva za borbu protiv narkomanije, Bojan M. Ilić, koji je istakao probleme u vezi zloupotrebe droga u regionu Balkana i Istočne Evrope, i izneo podatke koje je ova organizacija prikupljala kroz razne projekte sa UN Office on Drugs and Crime, bilo uz finansiranje ili tehničku podršku.
  Predsednik Društva je na NVO Forumu 2007 objavio da će Društvo za borbu protiv narkomanije do kraja 2007 godine doneti i izdati Organizational Assessment Tool for NGOs working on drug prevention, demand reduction and drug control, koji će pomoći UN Office on Drugs and Crime, ali i drugim organima i organizacijama da uvide na kom stepenu razvoja sa NVO i kako treba unaprediti njihov rad, posebno jer se broj NVO povećava, što ne znači da se i kvalitet rada u ovom području povećava.
  Dana 23.8.2007. godine, Društvo za borbu protiv narkomanije je donelo i izdalo Organizational Assessment Tool for NGOs working on drug prevention, demand reduction and drug control i dostavilo ga UN Office on Drugs and Crime / Prevention, Treatment & Rehabilitation Unit i National Project Office of the UN Office on Drugs and Crime. Možete ga preuzeti sa sajta u sekciji Download.

 
  Početak |  Mapa sajta |  Linkovi | Kontakt
Copyright © 2003 Društvo za borbu protiv narkomanije, Sva prava zadržava