Početak Mapa sajta
  Donatori

 

 

DONATORI

    Društvo za borbu protiv narkomanije finansira se u skladu sa Zakonom o udruživanju gradjana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju SFRJ (Službeni list SFRJ broj 42/90). U skladu sa ovim propisom, Društvo se može finansirati od članarine, poklona fizičkih i pravnih lica, legata, dobrovoljnih priloga i drugih vidova pomoći.

Donatori od posebnog značaja za aktivnosti Društva za borbu protiv narkomanije – Beograd, od 2001. godine do danas su:

§         UN Office on Drugs and Crime / UN International Drug Control Programme – Vienna International Centre – Austria

§         UN Office on Drugs and Crime / Global Youth Network – Vienna International Centre - Austria

§         Drug Abuse Prevention Centre – Japan

§         Canadian Centre on Substance Abuse – Canada

§         Google for non-profits

§         Association of the Swiss Security Professionals and Experts

§         Virginia Gildersleeve International Fund – U.S.A.

§         Medical College of Wisconsin – U.S.A.

§         European Commission – Belgium

§         Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije

§         Narodna banka Srbije

§         Jugoslovenska Banka za medjunarodnu ekonomsku saradnju JUBMES

§         Vojvodjanska Banka A.D. – Novi Sad

§         T.E. „Nikola Tesla“ - Obrenovac

§         Kompanija „Dunav Osiguranje“ - Beograd

§         Biomed Group

§         Auto-moto Savez Srbije

§         Ikarbus

    Društvo za borbu protiv narkomanije – Beograd, se zahvaljuje svim pravnim licima i organizacijama - donatorima koji su pomogli dosadašnji rad i aktivnosti Društva, kao organizacije civilnog društva odnosno nevladine organizacije koja deluje i u zemlji i u inostranstvu, ali se zahvaljujemo i fizičkim licima kao donatorima naših aktivnosti čije podatke ne objavljujemo u skladu sa Zakonom.

    Ukoliko želite da pomognete rad naše organizacije možete to učiniti sopstvenim radom (volonterstvo), donacijom materijalno-tehničkih sredstava ili jednokratnom novčanom pomoći na dinarski račun za obavljanje platnog prometa u Vojvodjanskoj banci A.D. Novi Sad broj: 355 – 1032507 – 11, kao i na naš dinarski racun u Meridijan banci A.D. Novi Sad broj: 330 – 41000374 – 11.

    Za više informacija kontaktirajte članove Odbora za prikupljanje pomoći Društva za borbu protiv narkomanije, preko e-mail adrese: info@stopdrogama.org.

 

 
  Početak |  Mapa sajta |  Linkovi | Kontakt
Copyright © 2003 Društvo za borbu protiv narkomanije, Sva prava zadržava