Početak Mapa sajta
  Edukacija / Edukacija mladih

 

 

STRANICA ZA MLADE

(ova internet stranica namenjena je mladima od 15 do 24 godina)

    Većina mladih ljudi je bila u dodiru ili došla do informacija o drogama, kao i o štetnostima alkohola i cigareta. Ova stranica naše internet prezentacije je posvećena mladim ljudima, koji su prema definiciji UN maloletnici i odrasli od petnaeste do dvadesetčetvrte godine života.

    Saopštićemo vam činjenice koje vam mogu pomoći u razumevanju problema narkomanije i vaših ličnih stavova u vezi ove bolesti, a naročito problema zbog kojih mladi ljudi probaju, koriste i na kraju zloupotrebljavaju droge.

    Najčešći uzroci korišćenja droga od strane mladih povezani su sa: teškoćama u školi, ralizaciji nastave i nastavnog plana i programa; pritiskom vršnjaka, prijatelja ili rodjaka; traženjem rešenja odredjenog problema u korišćenju droga; korišćenjem droga u cilju bega iz realnosti; životom u porodici u kojoj ne postoji ili je nekvalitetna komunikacija; kao i životom u porodici gde se koriste droge. Rešenja uvek postoje, droga nije i ne može biti rešenje za vas.

    Najznačajnije za mlade ljude jeste da treba da budu prijatelj svom prijatelju, a ne neko ko će vršiti pritisak na njega da proba ili koristi drogu ili da mu nudite drogu. Nažalost morali smo da istaknemo našu poruku na ovom mestu, jer mnogo mladih ljudi i parova učestvuje u uticanju jednih na druge u cilju probanja i korišćenja droga, kao i u cilju preprodaje droga.

    Odlučili smo da stranicu posvećenu mladima učinimo kvalitetnom sa sadržajem o bolesti savremenog doba za koju je pronadjen i odobren eksperimentalni lek, ali koja se bez obzira na tu činjenicu još uvek smatra najopasnijom – HIV/AIDS.

    Bolesti novog doba koje se šire seksualnim putem i putem zajedničkog korišćenja pribora za drogiranje sa osobama koje su inficirane, postoje u prilično velikom broju. Najopasnija bolest je AIDS, što je skraćenica za bolest koja se zove sindrom stečenog nedostatka imuniteta (eng. Acquired immunodeficiency syndrome) uzrokovan ljudskim imunodeficijentnim virusom (HIV).

    Bolest AIDS se prenosi na sledeće načine:

 1. Seksualni kontakt sa inficiranom osobom;

 2. Deljenje igle ili pribora za drogiranje sa osobom koja je inficirana;

 3. Bebe rodjene od strane žene koja je HIV pozitivna mogu se inficirati pre ili u toku rodjenja, kao i dojenjem nakon rodjenja i

 4. Transfuzijom inficirane krvi.

    Zloupotreba psihoaktivnih droga prouzrokovala je širenje HIV infekcije. Istraživanja UNAIDS i WHO (Svetske zdravstvene organizacije) prema izveštaju iz decembra 2001. godine, ukazuju na sledeće:

 1. Utvrdjeno je da više od 5% svih HIV infekcija u svetu prouzrokovano tzv. “deljenjem igle” medju narkomanima, a da je više od 30% prenošenja virusa indirektno prouzrokovano na taj način;

 2. Istočna Evropa je jedan od najugroženijih delova sveta u prenošenju HIV virusa. Broj zaraženih u 1999. godini bio je 420.000, krajem 2000. godine bio je 700.000, a u decembru 2001. godine bio je 1.000.000. Najveći stepen rasta broja zaraženih u svetu je onih zaraženih koriš]enjem tudjeg pribora za drogiranje (igle). Od svih zemalja u Istočnoj Evropi, najveći broj zaraženih i status najugroženije zemlje ima Ruska federacija.

    Broj ljudi inficiranih od HIV/AIDS u svetu je 40 miliona, od kojih su 37,2 miliona odrasli (52% muškarci i 48% žene - 17,6 miliona), a 2,8 miliona zaraženih su deca ispod 15 godina.

    Prema proceni UNAIDS-a, broj inficirane dece će se do 2010. godine udvostručiti. Razlog je prenošenje HIV/AIDS sa majke na dete putem dojenja ili u procesu porodjaja. Broj dece koja se u toku jedne godine inficira je 300.000.

    Savetujemo vam da u vezi planiranja i samog seksualnog odnosa, putem koga se bolest najčešće prenosi, pročitate naše preporuke i savete:

 1. Upotreba alkohola i droga smanjuju moć rasudjivanja u vezi sa pravilnim korišćenjem kondoma, a treba izbegavati upotrebu krema i ulja da bi korišćenje kondoma bilo uspešnije;

 2. Koristite Latex kondome koji su tretirani spermicidom (na primer: nonoxinol-9), jer su najefikasniji u sprečavanju infekcije HIV prilikom polnog akta, jer imaju najmanje pore. Pored toga, Latex kondomi štite i od drugih bolesti, kao što su herpes, simpleks, hepatitis B, klamidija i gonoreja;

 3. Proučavanjem izdržljivosti kondoma u laboratorijama utvrdjeno je da efekat zaštite najviše zavisi od samog korisnika, naime nepravilnim postavljanjem ili korišćenjem jednog kondoma za više odnosa ili dva kondoma istovremeno, dolazi do njegovog oštećenja;

 4. Prilikom kupovine kondoma, uvek proverite dan isteka roka trajanja (obično se na kondomima obeležava tekstom: EXP. ili EXP. DATE);

 5. Zabranjeno je držati kondome na direktnoj toploti ili sunčevoj svetlosti.

    Virusom HIV se dnevno inficira oko 15.000 osoba, od kojih je 7.000 dece (do 15 godina). Ne postoje dokazi da je neko bio zaražen ako je zagrlio ili dodirnuo osobu koja je zaražena virusom HIV, preko hrane, vazduha, vode, insekata i životinja.

- BUDI PAMETAN – IZBOR JE NA TEBI! -

    Ukoliko vas zanimaju problemi u vezi narkomanije, molimo vas da odete u deo vrste droga i publikacije ili nam pišite na mail stopdrogama@ptt.yu. Takodje, savetujemo vam da se upišete za prijem našeg elektronskog biltena i elektronskih teleks vesti.

    NAPOMENA:

Podaci o HIV infekciji kao i svi statistički podaci o bolesti AIDS preuzeti su iz publikacije “UNAIDS and WHO: AIDS epidemic update” December 2001., published by UNAIDS in Geneva, Switzerland.

 
  Početak |  Mapa sajta |  Linkovi | Kontakt
Copyright © 2003 Društvo za borbu protiv narkomanije, Sva prava zadržava