Početak Mapa sajta
  O nama . . .

 

 

NEŠTO O NAMA

    Društvo za borbu protiv narkomanije osnovano je 9. Septembra 2001. godine. Društvo za borbu protiv narkomanije je samostalna organizacija koja nema politički, privredni, sindikalni i verski karakter. Sedište Društva za borbu protiv narkomanije je u Beogradu.

    U skladu sa Zakonom i Statutom ciljevi Društva za borbu protiv narkomanije su:

 1. Borba protiv zloupotrebe droga i drugih štetnih zakonom zabranjenih supstanci koje izazivaju zavisnost, drugih bolesti zavisnosti i HIV/AIDS, kod dece, maloletnika i ljudi, bez obzira na pol, rasnu, nacionalnu, versku ili drugu pripadnost;
 2. Prevencija nasilničkog i drugog kriminaliteta čiji su uzroci ili posledice u direktnoj ili indirektnoj vezi sa narkomanijom, nelegalnom trgovinom drogama, alkoholizmom ili zaraznim bolestima, sa pružanjem podrške i pomoći žrtvama krivičnih dela.

    Društvo za borbu protiv narkomanije ostvaruje svoje ciljeve:

 1. Javnim i drugim informisanjem dece, maloletnika i ljudi (preventivno-obrazovni projekti, medijske akcije, savetovanja, predavanja, treninzi, tribine, članci, naučni radovi, internet prezentacija, elektronski bilten, elektronski teleks i drugo);
 2. Podnošenjem predloga ili obaveštavanjem nadležnih državnih organa, organa lokalne samouprave, medija, organizacija, službi i pravnih lica o merama koje je potrebno preduzeti u cilju suprotstavljanja narkomaniji i drugim bolestima zavisnosti, kao i nasilničkom i drugom kriminalitetu koji je u direktnoj ili indirektnoj vezi sa narkomanijom, nelegalnom trgovinom drogama, alkoholizmom ili zaraznim bolestima;
 3. Prikupljanje, obrada i evidentiranje podataka i informacija i njihovo dostavljanje nadležnim državnim organima (organi unutrašnjih poslova, organi gonjenja i drugi državni organi) radi smanjenja ponude droga;
 4. Ostvarivanje neophodne saradnje sa državnim organima, univerzitetima, organizacijama, medijima, pravnim licima i gradjanima, radi ostvarenja ciljeva, zadataka i Programa Društva (pružanje kadrovske, profesionalne, tehničke i druge pomoći, razmena informacija i podataka i drugo);
 5. Prikupljanjem i obradjivanjem naučne i stručne literature, kao i objavljivanjem knjiga, časopisa, informatora, biltena i drugih publikacija iz oblasti narkomanije, drugih bolesti zavisnosti, HIV/AIDS i prevencije kriminaliteta.

    Unutrašnja organizacija Društva za borbu protiv narkomanije je sledeća:

 1. Odbor za preventivnu delatnost;
 2. Odbor za druge bolesti zavisnosti;
 3. Odbor za borbu protiv side;
 4. Odbor za prevenciju kriminaliteta;
 5. Odbor za publikacije;
 6. Odbor za odnose s javnosću;
 7. Odbor za saradnju s državnim organima;
 8. Zakonodavni odbor;
 9. Odbor za ocenjivanje rada;
 10. Statutarni odbor.

    Oblici organizovanja Drustva za borbu protiv narkomanije su:

 1. Centar za organizacione oblike u Beogradu;
 2. (u formiranju ) Društvo za borbu protiv narkomanije u Cirihu, Švajcarska;
 3. Društvo za borbu protiv narkomanije u Novom Sadu;
 4. Podružnica Društva za borbu protiv narkomanije u Kragujevcu;
 5. Podružnica Društva za borbu protiv narkomanije u Jagodini;
 6. Podružnica Društva za borbu protiv narkomanije u Svilajncu;
 7. Podružnica Društva za borbu protiv narkomanije u Zaječaru;
 8. Podružnica Društva za borbu protiv narkomanije u Valjevu;
 9. (u formiranju) Podružnica Društva za borbu protiv narkomanije u Nišu;
 10. (u formiranju) Podružnica Društva za borbu protiv narkomanije u Požarevcu;
 11. (u formiranju) Podružnica Društva za borbu protiv narkomanije u Šapcu;
 12. (u formiranju) Podružnica Društva za borbu protiv narkomanije u Kruševcu;

    Za više informacija o Društvu za borbu protiv narkomanije, organizaciji i mogućnostima uključenja u odredjene aktivnosti kontaktirajte nas preko e-mail adrese: info@stopdrogama.org.

 
  Početak |  Mapa sajta |  Linkovi | Kontakt
Copyright © 2003 Društvo za borbu protiv narkomanije, Sva prava zadržava