Početak Mapa sajta
  Projekti i istraživanja / Publikacije

 

 

PUBLIKACIJE

    Društvo za borbu protiv narkomanije je u skladu sa Zakonom o udruživanju gradjana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije ovlašćeno da prikuplja i obradjuje naučnu i stručnu literaturu, izdaje knjige i da izdaje i objavljuje druge publikacije radi ostvarivanja ciljeva organizacije.

    U svom dosadašnjem radu Društvo za borbu protiv narkomanije je izdalo više publikacija, i vršilo distribuciju propagandnog materijala medjunarodnih organizacija (UNODC – Kancelarija UN za borbu protiv narkomanije i kriminaliteta, WHO – Svetska zdravstvena organizacija i Svetske mreže nevladinih organizacija “Pokreni se za zdravlje”).

    U okviru projekta Društva za borbu protiv narkomanije i UN International Drug Control Programme, izradjeno je besplatno izdanje priručnika za roditelje “Droga medju vašom decom” koje sadrži sledeća poglavlja: vrste droga (17) i efekti nakon zloupotrebe, promene ponašanja kod deteta nakon zloupotrebe droga (znaci zloupotrebe droga – fizički, emocionalni, porodični, školski, društveni i ostali), kako prepoznati znake zavisničkog životnog stila, kada i o čemu voditi razgovor sa detetom (prema razvoju deteta od predškolskog uzrasta do IV razreda srednje škole), zašto deca koriste droge, šta učiniti kada otkrijete da vaše dete koristi droge, kako voditi razgovor sa detetom, kako započeti otvoren dijalog i prilike za nastavak razgovora, ponašanje prema deci, mediji i zloupotreba droga, pojave koje prate narkomaniju (HIV/AIDS i kriminalne aktivnosti), alkoholizam i nikotinizam. Publikacija je registrovana u Nacionalnoj ISBN agenciji ISBN broj: 86-902971-1-1 i Narodnoj biblioteci Srbije: Cobiss – ID 97595148 i CIP 613.83-057.874 (035).

    U okviru projekta UN Office on Drugs and Crime i UN Office of the Resident Coordinator – Serbia and Montenegro, uradjeno je besplatno izdanje CD-ROM-a “Audio poruke za promociju Medjunarodnog Dana borbe protiv narkomanije i nelegalne trgovine drogama”. CD-ROM je izradjen u skladu sa Uputstvom Kancelarije UN za borbu protiv narkomanije i kriminaliteta. UN tema je “Hajde da razgovaramo o drogama”. Na CD-ROM-u se nalazi pet životnih situacija koje objašnjavaju potrebu dece, roditelja, medija i zajednice za razgovorom o drogama, i razgovor sa košarkašem Vlade Divcem, ambasadorom dobre volje u Ujedinjenim nacijama i vaterpolistom Aleksandrom Šapićem, koji su se obratili mladima, roditeljima i lokalnim zajednicama u vezi potrebe za razgovorom o drogama.

    CD-ROM mogu naručiti samo mediji, odnosno radio-stanice u cilju emitovanja audio poruka razgovora sa Vlade Divcem i Aleksandrom Šapićem radi javnog informisanja i podizanja svesti o značaju potrebe razgovora o drogama.

    Pored navedenih izdanja, Društvo za borbu protiv narkomanije izdalo je brošuru “Kako efikasno prestati sa pušenjem”, letak za opštu populaciju povodom Svetskog dana zdravlja – “Pokreni se za zdravlje”, poster za roditelje iz projekta “Znanjem protiv droge – roditelji na potezu”, letak za decu “25 načina kako reći ne drogama”, letak za bake i deke “Kako starije osobe mogu pomoći u prevenciji narkomanije”, letak “Da li je marihuana opasna droga”, letak “Kako da razgovarate sa ćerkom?” letak “Zašto očevi imaju više uticaja na decu” i letak za roditelje “Saveti - kako sprečiti nebezbedan seks kod dece i omladine”.

    Vršena je i distribucija materijala medjunarodnih organizacija i to poster UNODC – “Vlade Divac” izradjen za kampanju “Sport DA – droga NE”, informacione kartice UNODC za odredjene vrste droga (heroin, kokain, ekstazi i HIV/AIDS), nalepnice i posteri WHO – Svetske zdravstvene organizacije povodom Svetskog dana zdravlja “Pokreni se za zdravlje” i “Izoštrimo budućnost životu”, kao i nalepnice, posteri i drugi propagandni materijal Svetske mreže nevladinih organizacija “Pokreni se za zdravlje”.

    Društvo za borbu protiv narkomanije je izradilo više naučnih i drugih radova u vezi sa aktivnostima organizacije. Izdvajamo sledeće: “Uticaj fizičke neaktivnosti na pojave nasilja i zloupotrebe droga”; “Izveštaj sa I Medjunarodne konferencije o prevenciji bolesti zavisnosti održane 28. Februara 2003. godine u Kragujevcu”; “Stanje i preporuke u vezi pravnih propisa o proizvodnji i prometu opojnih droga i vršenju nadzora nad proizvodnjom i prometom opojnih droga”; “Uticaj narkomanije i alkoholizma na bezbednost” i “Kako se priredjuju bezbedne zabave za decu i omladinu”.

    Sve publikacije i radovi koje predstavljaju izdanje Društva za borbu protiv narkomanije, kao i publikacije medjunarodnih organizacija su besplatne i mogu se naručiti preko e-mail adrese: info@stopdrogama.org ili preko naše poštanske adrese.

    Ukoliko želite dodatne informacije molimo vas da nam se obratite preko e-mail adrese: info@stopdrogama.org. Ne može se naručiti više od jednog primerka publikacije po naručiocu, a primalac publikacije snosi poštanske i manipulativne troškove.

 
  Početak |  Mapa sajta |  Linkovi | Kontakt
Copyright © 2003 Društvo za borbu protiv narkomanije, Sva prava zadržava