D O N A T O R I

    Drustvo za borbu protiv narkomanije finansira se u skladu sa Zakonom o udruživanju gradjana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju SFRJ (Službeni list SFRJ broj 42/90). U skladu sa ovim propisom, Društvo se može finansirati od članarine, poklona fizičkih i pravnih lica, legata, dobrovoljnih priloga i drugih vidova pomoći. Donatori aktivnosti Društva za borbu protiv narkomanije od 2002. godine su:

    Društvo za borbu protiv narkomanije se zahvaljuje svim donatorima koji su pomogli dosadašnji rad i aktivnosti Društva. Kompletna lista donatora biće objavljena na ovoj stranici prezentacije u toku meseca Jula 2003. godine, o čemu ćete biti obavešteni preko našeg elektronskog biltena i elektronskih teleks vesti.

    Ukoliko želite da pomognete rad naše organizacije možete to učiniti sopstvenim radom (volonterstvo), donacijom materijalno-tehničkih sredstava ili jednokratnom novčanom pomoći na dinarski račun za obavljanje platnog prometa: 355 – 1032507 – 11, kao i na devizni racun broj: 54430/3-va-17378/9, koji je otvoren u Delta banci AD u Beogradu.

    Za više informacija kontaktirajte članove Odbora za prikupljanje pomoći Društva za borbu protiv narkomanije, preko e-mail adrese: donatorstva@stopdrogama.org.